عضو کانال تلگرام ما شوید

Shenadokhtaran@

meshkindashtpool@

ساعت سانس آموزشی

ساعات سانس های آموزشی استخر در تابستان

 

سانسهای آموزشی استخر ازادگان  

9.30 تا 11

11تا 12.30

12.30 تا 2

2 تا 3.30

4 تا :5:30

5:30 تا 7

    سانس های آموزشی استخر حصارک    

8:30 تا 10

10 تا 11.30

11.30 تا 1

1 تا 2.30

2.30 تا 4

4 تا 5.30

5:30 تا7

     سانس های آموزشی استخر دلفین و شهدای مشکین دشت

9تا 10.30

10.30 تا 12

12 تا 1.30

1.30 تا 3

3تا4.30

 

آدرس اینستاگرام

amozesh.shena_dokhtaran.karaj